IZSTĀDE "TUVĀK"

Ko stāstīja šī izstāde?
To, ka, lai saprastu ir jāmainās un, lai mainītos ir jāprot atsacīties. Viss, kas ar mums notiek ir pats, pats labākais, kas var notikt.
Notikumi tikai ved tuvāk sev, tuvāk cēlonim, tuvāk īstenībai un pilnībai.
Tuvāk mīlestībai.
Īstenība paliek, jo tā ir visa cēlonis.